YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ - Ankara Sanayi Odası

YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞ

    3 Kasım 2017


İşareti : 05/5000-2973
İrtibat : ik@aso.org.tr
İlgili Kişi: Deniz Tutaş (deniz.tutas@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6’ncı, 15’inci ve 30’uncu maddelerinde geçen “10’dan az” ibaresinin “50’den az” şeklinde değiştirildiği belirtilmiştir. Bu değişiklikten hareketle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ver Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”te değişiklik yapmak üzere görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin Odamıza (Deniz TUTAŞ, tel: 417 12 00-1323, e-posta: deniz.tutas@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası

Ek :İsveren ve İşveren Vekili Yön. Taslağı (4 sayfa)