Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 07.04.2014 - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş – 07.04.2014

Tarihi : 07.04.2014
İşareti : 4/5000-824

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca hazırlanan “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin  12/04/2016 tarihine kadar  mspm@tobb.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek1: Yönetmelik taslağı  için tıklayınız