Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi

İşareti : 05/5000-2479

İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; 3/7/2009 tarihli 27277 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan biyokütle tanımının 5346 sayılı Kanun kapsamında yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütle tanımı ile uyumlu olmaması sebebiyle, biyokütle yakılarak elektrik enerjisi elde edilmesinde uygulanan bürokratik süreçte değişiklik yapılması ihtiyacının ortaya çıktığı bildirilmektedir.

Yazıda aynı zamanda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle yakan tesisler ile ilgili hükümlerle yeniden düzenleyen, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın hazırlanmış olduğu belirtilmiştir.

Beraberinde, Atık Yönetimi Yönetmeliği ile Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin yine 5346 sayılı Kanunda yer alan biyokütle tanımı ile uyumlu hale getirilmesi için ve bu atıklardan elektrik enerjisi elde edilirken çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri içerecek şekilde ” Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın Bakanlıkça hazırlanmış olduğu aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, Bakanlık internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm/) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yer alan taslakların incelenerek, görüş ve önerilerinizin aynı adreste yer alan “Görüş Formu” na işlenmiş olarak, en geç 15 Aralık 2016 tarihine kadar dim@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası