YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ – 2 - Ankara Sanayi Odası

YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ – 2

    22 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2543
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yatırım Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş talep edilmektedir.

Bu kapsamda, ekte sunulan söz konusu taslak hakkında olabilecek görüşlerinizin TOBB’a iletilmek üzere “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” doldurularak 25 Eylül 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Yönetmelik Taslağı ve Form (4 sayfa)