YÖNETMELİK HK. - Ankara Sanayi Odası

YÖNETMELİK HK.

Tarihi     :10.06.2009
İşareti    : 6/5000 –2196
Yanıt      :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin YönetmeliğinYürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek:Yönetmelik  için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.       

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası