YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK. – 04/5000-139

    18 Ocak 2017

İşareti : 04/5000-139
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; “Ülkemizin 30/11/2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu -Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR)- çerçevesinde yürürlüğe giren 24/10/2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli malların taşınması gerekmektedir.” ibaresi yer almakla birlikte, 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelikte muhtelif değişiklikler bildirilmektedir.

Aynı yazıda ayrıca, ilgili mevzuat kapsamında “Tehlikeli Madde Taşımacılığında Kullanılan Eski Araç ve Üst Yapıların Muayene ve Belgelendirilmeleri Hakkında Yönerge” de 30/12/2016 tarih ve 98853 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu yönetmelik ve yönergeye www.tmkt.gov.tr internet sitesinde mevzuat başlığı altından ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno