YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK. – 04/5000-184 - Ankara Sanayi Odası

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HK. – 04/5000-184

İşareti : 04/5000-184
İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıya atfen; insan sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla Avrupa Birliği’nin 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü’nün (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) uyumlaştıran “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın bilimsel gelişmeler ve güncel AB mevzuatı dikkate alınmak suretiyle yeniden hazırlandığı ve internet adreslerinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında Taslaklar bölümünde yayımlandığı ifade edilerek söz konusu taslak metnine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 27 Ocak 2017 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası