Yönetmelik Değişikliği Hakkında – 16.05.2016 - Ankara Sanayi Odası

Yönetmelik Değişikliği Hakkında – 16.05.2016

Tarihi  : 16.05.2016

İşareti : 4/5000-1119

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü, 8 inci, 12 nci,13 üncü, 14 üncü, 15 inci 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 22 inci, 23 üncü, 24 üncü, 25 inci, 31 inci 36 ncı, 43 üncü, 48 inci, 49 uncu, 50 nci, 57 nci, 60 ıncı, 76 ncı, 77 nci, 78 nci, 80 inci ve 85 inci maddelerinde çeşitli değişiklikler yapıldığı ve geçici 11 inci madde eklendiği belirtilmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan tabloya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/KMevzuat.php  adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası