Yolcu Taşımacılığında Sınır Kapılarındaki Yığılmalar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yolcu Taşımacılığında Sınır Kapılarındaki Yığılmalar Hk.

    12 Şubat 2016
Tarih: 10.02.2016    
İşareti: 04/5000-308
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde, uluslararası yolcu taşımalarının daha verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi konusunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan yazıya http://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/AnaSayfa.php   adresinden ulaşılabileceği  bildirilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız.