YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Hk.

    17 Eylül 2015

Tarihi : 17.09.2015
İşareti : 04/5000-2054
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; YOİKK İstihdam Teknik Komitesi 2015-2016 Eylem Planının TOBB sorumluluğundaki “Güvenceli esnek çalışma modelinin uygulanabilirliğine ilişkin çalışma raporu hazırlanması” başlıklı 6. maddesiyle, İş Kanunu’ndaki esnek çalışma biçimleri ile ilgili uygulama ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör temsilcilerinin beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.
 
Bu madde ile ilgili Teknik Komite Başkanlığı’na sunulacak rapor kapsamında değerlendirilmek üzere görüş ve önerilerinizin en geç 22.09.2015 Salı günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası