YOİKK 2016-2017 Eylem Dönemi Çalışmaları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

YOİKK 2016-2017 Eylem Dönemi Çalışmaları Hakkında

Tarihi : 16.02.2016
İşareti : 0
4/5000-341 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirerek yatırımcı dostu haline getirmek ve yatırımın her aşamasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacıyla özel sektör-kamu işbirliğinde yürütülen bir platformdur. Platform kapsamında, her yıl özel sektörün her yatırım ortamına ilişkin sorunları tesbit edilmekte, tesbit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri bir eylem planı dâhilinde ele alınmakta olduğu  belirtilmektedir.

2015 – 2016 eylem dönemi çalışmaları toplam 10 adet teknik komite ile yürütülmekte olup, eylem döneminin Haziran 2016 tarihinde tamamlanması öngörülmekte olduğu  bu kapsamda, 2016-2017 dönemine ilişkin eylem oluşturma süreci başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 2016 – 2017 eylem planı dönemine taşınmasını istediğiniz, yatırım ortamına ilişkin sektörel/bölgesel/ulusal bazda yaşanan problem ve çözüm önerilerinizin, TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere en geç 26 Şubat 2016 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Eylem önerilerinin mümkün olduğunca somut hazırlanması ve birden fazla kurum/kuruluşu ilgilendirmesi büyük önem taşımakta olup, söz konusu öneriler derlenerek YOİKK Teknik Komite toplantılarında ele alınacak ve eylem planına alınması uygun görülen problemlerin çözüme kavuşturulmasının önü açılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Eylem Öneri Formu için tıklayınız.