YOİKK 2015-2016 Eylem Dönemi Çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

YOİKK 2015-2016 Eylem Dönemi Çalışmaları

Tarih: 12.02.2015
İşareti: 05/5000-381
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirerek yatırımcı dostu haline getirmek ve yatırımın her aşamasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacıyla özel sektör-kamu işbirliğinde yürütülen bir platformudur. Platform kapsamında, her yıl özel sektörün her yatırım ortamına ilişkin sorunları tespit edilmekte, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri bir eylem planı dahilinde ele alınmaktadır.
 
2014-2015 eylem dönemi çalışmaları toplam 10 adet teknik komite ile yürütülmekte olup, eylem döneminin Haziran 2015 ‘te tamamlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda, 2015-2016 dönemine ilişkin eylem planı hazırlama süreci başlatılmıştır.
 
Bu kapsamda, 2015-2016 eylem planı dönemine taşınması istenilen yatırım ortamına ilişkin üyelerimizin sektörel/bölgesel/ulusal bazda yaşanan problemler ve çözüm önerilerinin aşağıdaki şablona bağlı kalarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere en geç 18 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne( e-posta:selin.ornek@aso.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
 
Söz konusu eylem önerileri derlenerek, YOİKK Teknik Komite toplantılarında ele alınacak ve eylem planına alınması uygun görülen problemlerin çözüme kavuşturulmasının önü açılacaktır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 

Sorun
Çözüm Önerisi
İlgili Kurum ve Kuruluş