YOİKK 2014-2015 Eylem Dönemi Çalışmaları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

YOİKK 2014-2015 Eylem Dönemi Çalışmaları Hakkında

Tarihi  : 17.03.2014
İşareti : 0
4/5000-924 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK); Türkiye’deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek amacını taşıyan bir platform olduğu belirtilmektedir.
 
YOİKK 2014 eylem döneminde 10 adet teknik komite ile çalışmalar yürütülmekte olup, eylem döneminin Haziran 2014’te tamamlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda, 2014-2015 dönemine ilişkin eylem oluşturma sürecinin başlatıldığı bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, yatırım ortamına ilişkin sektörel/bölgesel/ulusal bazda yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna 2014-2015 eylem planı döneminde taşınmasını istediğiniz önerilerinizin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere  en geç 24 Mart 2014 günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası