YOĞUN BAKIM PENDANT ÜNİTESİ ALIMI HK - Ankara Sanayi Odası

YOĞUN BAKIM PENDANT ÜNİTESİ ALIMI HK

Tarihi : 28.09.2016

İşareti : 4/5000-1918

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz;  

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, Genel Sekreterliklerine bağlı sağlık tesisi Bilecik Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan 2016/375474 IKN’lu 21 adet Tavana Monte, Dik Tip Yoğun Bakım Pendant Ünitesi Alımı ihalesi 05/10/2016 tarihinde saat 14:00’de yapılacak olup ilan metninin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Aynı yazıda, ihaleye katılımın ve rekabetin sağlanması hususunda üyelerimize ilgili işe ait gerekli duyurunun yapılması talep edilmektedir.     

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: 1 adet ilan metni için tıklayınız