Yıllık ve Munzam Aidat Ödemeleri Hakkında Hatırlatma - Ankara Sanayi Odası

Yıllık ve Munzam Aidat Ödemeleri Hakkında Hatırlatma

    26 Ocak 2010

Tarihi    : 26.01.2010
İşareti   : 7/5000 –292
Yanıt     : muhasebe@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,  
Birden fazla odaya kayıtlı üyelerimizin (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları) yıllık ve munzam aidat ödemeleri esnasında, bu durumu belgelendirmek kaydıyla aidatlarının yarısını ödemeleri gerektiğini hatırlatır, konuya dikkat etmeniz hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası