Yıllık Kontrol Listeleri Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Yıllık Kontrol Listeleri Hakkında Görüş

    21 Kasım 2014

Tarihi : 21.11.2014
İşareti : 4/5000-3386
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  yazısına atfen, 14.08.2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ekinde yer alan Kontrol listelerine ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 25 Kasım  2014 Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası