Yıllık İşletme Cetvelleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yıllık İşletme Cetvelleri Hk.

    4 Nisan 2014

Tarihi  : 04.04.2014
İşareti : 4/5000-1152
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 nci maddesinde; “ Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecbur” oldukları bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Sanayi Sicil Belgesi almış firmaların 2013 yılına ait bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 1 Ocak 2014-30 Nisan 2014 tarihleri arasında  sanayi.gov.tr adresinde bulunan e-hizmetler-sanayi sicil bilgi sistemi modülünden giriş işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Sanayi Sicil Kanununun 9 ncu maddesi gereğince 759.00TL (Yediyüzellidokuz) idari para Cezası uygulanacağı belirtilmektedir.
 
Ancak; 27.03.2014 tarihinde veri tabanında yapılan kontrollerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde kayıtlı sanayi sicil belgesine sahip firmalardan henüz %15’nin sisteme yıllık işletme cetvellerinin giriş işlemlerinin yapıldığının görüldüğü bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede,sistemde yaşanacak yoğunluk nedeniyle işlemlerin Nisan ayının son günlerine bırakılmaması ve belgesi olan firmaların sisteme girişlerinde mevcut sanayi sicil numarası üzerindeki bilgiler dahilinde işlem yaparak mükerrer kayıtlara mahal verilmemesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
                        
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası