Yıllık İşletme Cetveli Hk - Ankara Sanayi Odası

Yıllık İşletme Cetveli Hk

Tarihi : 18.03.2015
İşareti : 
4/5000-698 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; İşletmelerin Sanayi Sicil Belgesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca, sanayi işletmelerinin her yıl bir önceki yıla ait faaliyet bilgilerini içeren yıllık işletme cetvelini, takvim yılı başı itibari ile en geç 4 (dört) ay içinde Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet sitesinden, Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak beyan etmelerinin gerektiğini ve beyan etmeyenler hakkında Kanunun            9. Maddesi gereği idari para cezası uygulandığı bildirilmektedir.
 
Bu nedenle, Sanayi Siciline kayıtlı işletmeler, 2014 yılı faaliyetlerinin yer aldığı 2014 yılı yıllık İşletme Cetvellerini 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren 30 Nisan 2015 tarihi sonuna kadar vermek zorundadır.
 
Bu çerçevede, Sanayi Sicil Belgesi almış üyelerimizin İdari Para Cezasına maruz kalmamaları için, süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvellerini www.sanayi.gov.tr adresinde bulunan e-hizmetler bölümü / sanayi sicil bilgi sistemi modülünden verebilecekleri hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası