Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması - Ankara Sanayi Odası

Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması

Tarihi   : 03/06/2014
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : (312) 4472740 Fisun AKÇA
 
 
Sayın Üyemiz,
 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Odamıza gelen yazıda, firmaları ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla Gümrük ve Ticarct Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması (AEO) 10 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile ülkemizde hayata geçirilerek, sözkonusu Yönetmelik ile gümrük yükümlülüklerini yerine getiren kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlerinde Ek’de ayrıntılı olarak verilen bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanınmakta olduğu bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Karşılıklı Tanıma Anlaşması konulu bir eğitim seminerinin 13 Haziran 2014 Cuma günü OAİB Merkez Bina’da, (Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat Çankaya/ANKARA) 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Katılımın ücretsiz olduğu sözkonusu seminere katılmak isteyen firma temsilcilerinin, 12 Haziran 2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterlik Eğitim Portalı (http://egitim.oaib.org.tr) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası