Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Hk.

    10 Ağustos 2012

Tarihi  : 10.08.2012
İşareti : 
4/5000-2602 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, ticaretin ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması çalışmaları kapsamında “yetkilendirilmiş yükümlü”, “ihracatta yerinde gümrükleme” ve “izinli gönderici” uygulamalarının başlatılması amacıyla hazırlanan ve üzerinde çalışmalar devam eden “Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Taslağı” hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ekte yer alan sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 16.08.2012 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası