YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SORU FORMU HAZIRLAMA REHBERİ HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SORU FORMU HAZIRLAMA REHBERİ HAKKINDA

İşareti : 04/5000- 2503

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;  

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  yazısına atfen,Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunda ibrazı gereken soru formunun doldurulmasında kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Soru Formu Hazırlama Rehberi”ne http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal-haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulamasi adresinden ulaşılabileceği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası