Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine İlişkin Tebliğ Hk.

Tarihi    : 11.02.2011
İşareti   : 4/5000 –456
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası