Yetki Belgesi ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hk.

Tarihi    : 24.02.2011
İşareti   : 4/5000 –633
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası