Yeterlilik Belgesi Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yeterlilik Belgesi Tebliği Hk.

Tarihi     : 19.08.2008
 İşareti    : 4/5000 – 3421
 Yanıt      : teknik@aso.org.tr   

Sayın Üyemiz,

08.08.2008 tarihli 26961 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Yeterlilik Belgesi Tebliği” ekte yeralmaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası   

 

Ek: Yeterlilik Belgesi Tebliği