YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAMU DESTEK VE TEŞVİKLERİ ETKİNLİĞİ - Ankara Sanayi Odası

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KAMU DESTEK VE TEŞVİKLERİ ETKİNLİĞİ

    12 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2562
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınan yazıda, Kurumları tarafından elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli ürünlerin kullanılması ve yüksek teknolojiye dayalı bir üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü ve yerli ve milli üretime verilen önemin bir göstergesi olarak, 4.5G yetkilendirmeleri ile işletmecilerin şebekeye ve haberleşme hizmetlerine ilişkin yapacağı yatırımların belirli oranlardaki bir kısmının ülkemizde üretilmiş olan yerli malı belgeli ürünlerden karşılanmasına ilişkin yükümlülükler getirildiği belirtilmektedir. Söz konusu yükümlülükler ile büyük oranda ithal edilen haberleşme ekipmanlarının ülkemizde faaliyet gösteren üreticiler tarafından üretilmesinin sağlanması, böylece ülkemizin haberleşme teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Yazıda devamla, elektronik haberleşme sektörüne yönelik üretim yapan KOBİ’lerin kamunun sağladığı destek ve teşvikler konusunda bilgilendirilmesinin ve söz konusu kaynaklara erişim imkanlarının genişletilmesinin sektörde yerli ve milli üretimin gelişmesi açısından çok önemli olduğu noktasından hareketle, Kurumları tarafından düzenlenen toplantı, konferans, çalıştay gibi çeşitli etkinlikler ile sektördeki tüm paydaşların bir araya getirilmesine ve yerli ve milli üretim konusunda farkındalığın artırılmasına çalışıldığı ifade edilmektedir.

Bunun yanı sıra, 5G ve ötesi teknolojilerin yerli ve milli imkanlar ile üretilebilmesine yönelik halihazırda KOBİ’ler ile ortak projeler yürüten işletmecilerin hem yeni projeler konularında üreticileri yönlendirmesinin hem de ithal ürünlerin yerlileştirilmesine ilişkin gereksinimlerin ilgililer ile müzakere edilmesinin faydalı olacağı düşünülmekte ve Kurumları tarafından oluşturulan 5GTR Forumu ile 120’nin üzerinde KOBİ’nin bir araya gelmesiyle kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümesi çalışmalarının 5G’ye giden yolda sektördeki yerlilik oranlarının artırılması amacıyla önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren yerli üreticilerin ve işletmecilerin Ar-Ge’den ürünleşmeye kadar olan süreçte kamunun sağlamış olduğu destek ve teşvikler konusunda bilgilendirilmesi ve 5G teknolojilerine giden yolda sektörler arası etkileşim ve yapılabilecek çalışmalara yönelik konuların ilgililer ile müzakere edilebilmesi amacıyla 22 Ekim 2018 tarihinde saat 14:00’da “Yerli ve Milli Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Kamu Destek ve Teşvikleri” konulu etkinlik düzenlenecektir.

Taslak programı ekte sunulan etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerini 19 Ekim 2018 tarihine kadar rami.urfalioglu@btk.gov.tr e-posta adresine iletmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :BTK PROGRAM (1 sayfa)