Yerli Ürün Kullanımına İlişkin Genelge - Ankara Sanayi Odası

Yerli Ürün Kullanımına İlişkin Genelge

    27 Mayıs 2014

Tarih: 27.05.2014                                     
İşareti: 05/5000-1790
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ankara Valiliğinin 29/04/2014 tarihli ve 13688855-010.06.02-11874 sayılı yazısına atfen; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 10/04/2014 tarihli ve 12 sayılı Genelgesi ile söz konusu Genelgenin yazının ekinde sunulduğu belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
EK: