Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili Başbakanlık Genelgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili Başbakanlık Genelgesi Hk.

    6 Eylül 2011

 
Tarihi     :06. 09.2011 
İşareti    :04/5000-2695
 
 Sayın Üyemiz,
 
Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2011/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi  06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmışolup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası 
 


6 Eylül 2011 SALI 

Resmî Gazete

Sayı : 28046