YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI HK.

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Blv. No: 193 Kavaklıdere / Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web : http://www.aso.org.tr
 


Tarihi     :02.12.2008
İşareti    :6/5000 –4684

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 


 “YERLİ ÜRÜN KULLANILMASI” HK.

Sayın  Üyemiz, 

 02.12.2008 gün, 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerli Ürün Kullanılması ile ilgili 2008/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.