Yerli Malı Belgesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Yerli Malı Belgesinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hakkında

Tarihi : 05/03/2015
İşareti : 04/5000-856
 
Sayın Üyemiz,
13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmelik’e göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.
 
         Odamız http://www.aso.org.tr web sayfasında Yerli Malı düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları ve gerekli bütün bilgiler yer almaktadır 
 
 
5 Kasım 2014 tarihinden itibaren uygulamaya giren Yerli Malı’nın düzenlenmesi esnasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinizi ticaret@aso.org.tr adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası