Yerli Malı Belgesi - Ankara Sanayi Odası

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi; 13/09/2014 tarih ve 029118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği ve 10/06/2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2017/5 sayılı Yerli Malı Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ kapsamında incelenerek, belgelendirme yapılmaktadır.

A,B,C,D tabloları ürünü oluşturan hammadde, işçilik ve genel giderler başlıkları altında doldurulmalıdır. Yerli katkı oranı hesap cetveli A tablosunda yerli girdiler bölümüne yazılan hammaddelerin, yerli olarak kabul edilmesi için üretici firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunması gerekmektedir. Hammaddeleri üreten firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunup bulunmadığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait www.lonca.gov.tr web sitesinden sorgulanabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmesi için geçerliliği olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi gerekmektedir.**

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 • 1. Dilekçe için tıklayınız
 • 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 • 3. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
 • Ek.3-A (Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-B(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-C(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-D(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • 4. Taahhütname için tıklayınız
 • 5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
 • 6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 • 7. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 • 8. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri
 • 9. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları için tıklayınız.

antalya escort