Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi; 13/09/2014 tarih ve 029118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği ve 10/06/2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2017/5 sayılı Yerli Malı Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ kapsamında incelenerek, belgelendirme yapılmaktadır.

A,B,C,D tabloları ürünü oluşturan hammadde, işçilik ve genel giderler başlıkları altında doldurulmalıdır. Yerli katkı oranı hesap cetveli A tablosunda yerli girdiler bölümüne yazılan hammaddelerin, yerli olarak kabul edilmesi için üretici firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunması gerekmektedir. Hammaddeleri üreten firmaların Sanayi Sicil Belgelerinin bulunup bulunmadığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait www.lonca.gov.tr web sitesinden sorgulanabilmektedir.

Yerli Malı Belgesi düzenlenebilmesi için geçerliliği olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi gerekmektedir.**

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler:

 • 1. Dilekçe için tıklayınız
 • 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 • 3. “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.
 • Ek.3-A (Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-B(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-C(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • Ek.3-D(Tıklayınız) (Mutlaka Doldurulacaktır)
 • 4. Taahhütname için tıklayınız
 • 5. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti
 • 6. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 • 7. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 • 8. Üretimde kullanılan hammaddelerin tablodaki sıra numaralarına göre fatura fotokopileri ve üretimde kullanılan ithal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri
 • 9. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 • 10.   Düzenlenecek her bir yerli malı belgesi için, T.O.B.B. hesabına 100,00 TL onay ücreti mutlaka aşağıdaki hesap numaralarından birine yatırılacaktır:
 • Türkiye İş Bankası Akay Şubesi: 
 • IBAN NO: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
 • Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi
 • IBAN NO: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38
 • Vakıfbank Merkez Şubesi
 • IBAN NO: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13
 • Akbank Bakanlıklar Şubesi
 • IBAN NO: TR 35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları için tıklayınız.