Yerli Malı Belgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yerli Malı Belgesi Hk.

    30 Ekim 2012

Tarihi  : 30.10.2012
İşareti : 
4/5000-3320
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Kamu İhale Kurumu’nun yazısına atfen, Birliklerine başvurusu bulunan bir firmanın daha belirgin ve uygulanabilir yerli malı kriteri belirlenmesi talebinin değerlendirilmesine yönelik olarak Kamu ihale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 ’üncü maddesi gereği Birliklerinin de dahil olduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak yerli malı olarak kabul edilecek mallar ve yerli malı belgesi düzenlenmesine ilişkin esasların belirlendiği belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 6.2.4’üncü maddesinde yer alan bu esaslarda sanayi ürünlerinin yerli malı kabul edilebilmesi için “ Sanayi Sicil Belgesine sahip firmalar tarafından üretilmesi ile üretim sürecinin önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen son esaslı işçilik eyleminin Türkiye’de yapılmış olması” koşulu arandığı, Kamu İhale Kurumu’nca sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilmesine ilişkin esasların değiştirilmesi durumunda dikkate alınacak hususların belirlenmesine yönelik bir çalışmanın başlatılmış olduğı belirtilerek, bu hususa ilişkin Odamız görüşleri talep edilmiştir. 
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuyla ilgili görüşlerinizin en geç 2 Kasım 2012 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Ek: