YERLİ MALI BELGESİ HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

YERLİ MALI BELGESİ HAKKINDA

    8 Kasım 2017

İşareti : 04/5000-3001
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
İlgili Kişi: Betül Seyrek(betul.seyrek@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nın yazısına atfen, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere Bakanlıklarınca hazırlanan ve ekte yer alan “Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilen Makine ve Ekipman Listesi” ne ilişkin görüşlerimiz talep edilmekte, söz konusu yazı ve eklerinin (5 sayfa) http://tobb.org.tr/Sanayi/Mudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 14 Kasım 2017 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası