Yerli İmalat Durum Belgesi

Yerli İmalat Durum Belgesi; Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde yerli makina-aksam kullanılması halinde, üretilen elektrik enerjisi için ilave destek verilmektedir. Odamızca ilgili yönetmelik kapsamında Y.M.M. tarafından onaylanmış belgenin tasdik işlemi yapılmaktadır.

24.06.2016 tarih ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız.

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli  Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız .

  • İstenen Belgeler :
  • Dilekçe
  • Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
  • Üretim Konusu ile İlgili Kapasite Raporu