Yerleşim Alanlarında Teknoloji Ağırlıklı ve Çevresel Dizaynı İçeren Suç Önlemleri Toplantı - Ankara Sanayi Odası

Yerleşim Alanlarında Teknoloji Ağırlıklı ve Çevresel Dizaynı İçeren Suç Önlemleri Toplantı

    19 Şubat 2013

Tarihi   : 19.02.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğünün 29.01.2013 tarih ve 45220(813 80)/40/28750 sayılı yazısı ile Ülkemizde meydana gelen asayişe müessir olayların önlenmesinde güvenlik kamera sistemi bulunan, özel güvenlik personeli görevlendirilen, şifreli kapı sistemi veya alarm sistemi olan binaların caydırıcı işlev gördükleri ve dolayısıyla suç önleyici olduğunun belirtildiği ve Bakanlığın görev alanına giren imar ve iskan mevzuatı çerçevesinde çevre şehircilik uygulama, planlama ve standartlan doğrultusunda, konutlarda ve uygun görülen diğer yerleşim alanlarında başta kameralı güvenlik sistemleri olmak üzere teknoloji ağırlıklı ve çevresel dizaynı içeren suçu engelleme önlemleri ile binalarda görüntü kirliliğine neden olan radyo ve TV antenlerinin ele alınacağı ve neler yapılabileceği konusunda bir toplantı düzenleneceğinden bahsedilerek, konuyla ilgili görüşler talep edilmektedir.
 
Söz konusu toplantıda gündeme getirilmek üzere, görüş ve önerilerinizin 22.02.2013 tarihine kadar Odamıza ( egitim@aso.org.tr  ) adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası