Yerel Muhteva Oranları ile İlgili Ekspertiz Raporu

Yerel Muhteva Oranları İle İlgili Ekspertiz Raporu; Üretilen ürünlerdeki yerli katkı oranını gösteren ve detaylı analiz içeren ekspertiz raporlarıdır.

  • İstenen Belgeler :
  • Dilekçe
  • Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu imal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, Gümrük Giriş Beyannameleri ve faturalar.
  • Taahhütname
  • Oda harç tarifesine göre harç
  • Resim ve Teknik Açıklama
  • Yerel Muhteva Tablosu