Yer Fıstığı İthalatı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Yer Fıstığı İthalatı Hakkında

    1 Ağustos 2012

Tarihi  : 01.08.2012
İşareti : 4/5000-2479
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
ÖNEMLİ
 Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, yürülükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde 1202.30.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan “tohumluk yer fıstığı” ithalatında %20; 1202.41.00.00.00 GTİP’li “kabuklu” yer fıstığı ile 1202.42.00.00 GTİP’li “kabuksuz”(kırılmış olsun olmasın)” yer fıstığı ithalatında ise %32.,4 oranında gümrük vergisi uygulandığı bildirilmektedir.Diğer taraftan, 1202.30.00.00.00 pozisyonu altında yer alan tohumluk yer fıstığı ithalatımızın yalnızca 2010 yılında gerçekleşmiş olduğu 92 kg (943 $ ),1202.41.00.00.00 pozisyonu altında yer alan kabuklu yer fıstığı ithalatımızın 2008 yılında 11.423 ton (18,1 milyon $) ,2009 yılında 2.126 ton (3,2 milyon $), 2010 yılında 5.877 ton( 9,3 milyon $ ),2011 yılında 6.766 ton (15,1 milyon $ )seviyesinde olduğu bildirilmektedir.1202.42.00.00.00 pozisyonlu kabuksuz yer fıstığı ithalatımızın ise 2008 yılında 3.747 ton (3,3 milyon $),2009 yılında 954 ton (848 bin $), 2010 yılında 2.067 ton(1,9 milyon $),2011 yılında ise 4.052 ton (4,8 milyon $) seviyesinde olduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Bakanlığa intikal eden bir firmanın yazısına atfen, üretim maliyetinin %36’sını yer fıstığı oluşturan çikolata bar segmentindeki bir ürünün üretiminde hammadde olarak kullanılan yer fıstığının “high oleig” özellikli Arjantin’den ithal yer fıstığı olduğu, yerli yer fıstığının özellikle raf ömrü ile ilgili gereken özelliği sağlayamaması nedeniyle anılan ürünün üretiminde kullanılamadığı, yer fıstığı ithalatında sağlanacak bir gümrük vergisi indirimi veya muafiyetinin, yerli ürünün ithal ürünle gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında aynı şartlarda rekabet edebilmesini sağlayacağı ifade edilerek konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, konuya ilişkin görüşlerinizin en geç 03 Ağustos 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası