Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” Konulu Çalışma Toplantısı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” Konulu Çalışma Toplantısı Hk.

    4 Kasım 2011

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3382
Yanıt     : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 5-8 Haziran 2012 tarihlerinde, Bosna Hersek’in Tuzla kentinde, II. Uluslararası Enerji, Sanayi, ve Madencilik Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmekte ve bahsekonu Fuar’da yerli ve yabancı katılımcıların geniş araştırma-geliştirme ve üretim araçlarını sergileyecek olmasının yanı sıra, 7-8 Haziran 2012 tarihlerinde “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” konulu çalışma toplantılarının düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu fuarın tanıtım broşürü ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası