Yenilenebilir Enerji Sektör Çalışması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji Sektör Çalışması Hk.

    8 Şubat 2011

Tarihi     : 08.02.2011
İşareti    : 05/5000-414
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR
 
İlgi: 26.01.2011 tarih ve 05/5000-259 sayılı duyurumuz.
Konu: Yenilenebilir Enerji Sektörü Çalışması
 
İlgi duyurumuz ile tarafınıza gönderilen, Ankara’da mevcut olan yenilenebilir enerji sektörünün mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla yapılan  çalışmaya ait  cevaplarını gönderilme tarihi 14 Şubat 2011 / Pazartesi gününe uzatılmıştır.
 
Çalışmadan verimli ve anlamlı bir sonuç alınabilmesini teminen, söz konusu formun doldurularak Odamıza gönderilmesi (fax: 0.312.417 12 71  – E-posta: dim@aso.org.tr ) büyük önem taşımaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
Not: Sözkonusu formu daha önce gönderen firmalarımızın bu e-postayı dikkate almamalarını dileriz.