Yenilenebilir Enerji Konusu Kümelenme Analizi Projesi - Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji Konusu Kümelenme Analizi Projesi

    9 Haziran 2011

 

Ankara Sanayi Odası tarafından Ankara Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle düzenlenen   ‘‘Yenilenebilir Enerji Konusu Kümelenme Analizi Projesi Kapanış’’ toplantısı 09 Haziran 2011 tarihinde  yapıldı.  

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmada  sanayileşmenin karbondioksit emisyonunu ve çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini belirterek, enerji bağımlılığının ve buna bağlı olarak çevresel sorunların dünyayı yaşanmaz hale getirmeye başladığını söyledi. Özdebir, ”Bununla ilgili tedbirler alınması lazım. Enerji kaynaklarımızı, enerji ürettiğimiz yöntemleri çevreyle daha uyumlu ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz” dedi.   Özdebir,   bugüne kadar insanların yaklaşımının doğadaki kaynakların sınırsız ve hiç tükenmeyeceği yönünde olduğunu anlattı. Özellikle sanayileşmenin beraberinde karbondioksit emisyonunu ve çevre kirliliğini getirdiğini ifade eden Özdebir, şöyle devam etti: ”Enerji bağımlılığı sorun olmaya ve dünyamızı yaşanmaz hale getirmeye başladı. Bununla ilgili tedbirler alınması lazım. Bunlardan bir tanesi enerji kaynaklarımızı, enerji ürettiğimiz yöntemleri çevreyle uyumlu, sürdürülebilir hale getirmek. Buradan yenilenebilir enerji kavramı diye bir kavram çıktı.

Enerji tarımı dediğimiz bir alan var ve kanoladan mazot üretmeye, alkoller üretip bunları yakıt olarak kullanmaya varan geniş bir yelpaze içeriyor. Enerji ormanı kavramı var, bu da ormanlar yetiştirip elde edilen ürünlerden ısı üretmek suretiyle enerji üretimi. Atıkların değerlendirilmesinden enerji elde edilebilir. Bu alanlar çeşitlendirilebilir.”

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Asım Balcı da, yenilenebilir enerji alanının dünyada büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekerek, Ankaralı sanayicileri bu konuda yatırım yapmaya davet etti.

 

Açılış konuşmalarının ardından proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Efe Biresselioğlu projeyle   ilgili bir sunum yapıldı.