Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik - Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik

Tarihi     :16.03.2011
İşareti    :4/5000-872
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik ve/veya Elektro Mekanik Aksama, Bunların Yurt İçinde İmalatına ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin en geç 18.03.2011 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası