Yenilenebilir Enerji Kaynağı, Biyokütle Konulu Çalıştay Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yenilenebilir Enerji Kaynağı, Biyokütle Konulu Çalıştay Hk.

    23 Eylül 2011

Tarihi     : 23.09.2011
İşareti    : 05/5000-2906
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’ndan alınan bir yazıda, sekretaryası TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülecek olan “Geri Dönüşüm Teknolojileri Sürdürülebilirlik Sempozyumu” kapsamında 07-08 Ekim 2011 tarihleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde “Yenilenebilir Enerji Kaynağı, Biyokütle” konulu bir çalıştay düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Söz konusu çalıştayın, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Biyokütle’nin Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınması Açısından Önemi ve Dünyadaki Enerji Politikaları Paralelinde Değerlendirilmesi” konulu panel ile destekleneceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası