Yeni Zelanda Kek 9. Dönem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Yeni Zelanda Kek 9. Dönem Toplantısı

    27 Nisan 2012

Tarihi  : 27.04.2012
İşareti : 05/5000-1501
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Türkiye- Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı’nın 28-29 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılmasının plandığı bildirilmektedir.
 
Anılan toplantının hazırlık çalışmalarında gündeme getirilmek üzere, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 2 Mayıs tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: dim@aso.org.tr Faks: 0312 417 52 05) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası