Yeni Türk Ticaret Yasası Semineri - Ankara Sanayi Odası

Yeni Türk Ticaret Yasası Semineri

    30 Ocak 2012

Tarihi : 30.01.2012
İşareti : 8/5000
İrtibat : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1323
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısı,  13 Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş olup; 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak  yasalaşmıştır.
 
Yeni Türk Ticaret Kanunu,  şirketler için pek çok yeni kavram, düzenleme ve uygulamayı beraberinde getirmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kanun ile gelecek değişiklikler konusunda 08 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Ostim Çıraklık Eğitim Vakfı Salonu’nda (1255 -eski 357- sokak No:5 Ostim) bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.     
 
Söz konusu bilgilendirme toplantısının programı aşağıda yer almakta olup; programa katılmak isteyen üyelerimizin 07 Şubat  2012 Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza (Tel: 0312 417 12 00/ 1217-1323, E-posta: egitim@aso.org.tr)  katılımlarını bildirmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
 
YENİ TÜRK TİCARET YASASI SEMİNER  PROGRAMI
 
08 Şubat 2012, Çarşamba
Saat:14:00 – 18:00
 
Ostim Çıraklık Eğitim Vakfı Salonu
(1255 (eski 357) sokak No:5 Ostim)
 
 
Açılış Konuşmaları
Yeni Türk Ticaret Yasası
 
Yeni Türk Ticaret Kanunun Getirdiği Ticaret Hukukuna İlişkin Değişiklikler Nelerdir?
Anonim ve Limited Şirketlere ilişkin değişiklikler
 
Yeni TTK ile Anonim ve Limited Şirket Düzenlemelerine İlişkin Değişiklikler Neler Olacaktır?
Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna İlişkin değişiklikler
 
Yeni TTK ile Gelen Yeni Bir Uygulama Kurumsal Yönetim ve Denetim
Yeni Muhasebe ve Kayıt Düzeni
 
Yeni TTK ile gelen Kurumsal ve Finansal Raporlama Alanındaki Yenilikler
Elektronik işlemler ve Bilgi Paylaşımı
 
Hukuki ve Cezai Sorumluluklar