Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketlere Getireceği Yenilikler Ve Bu Çerçevede Şirket Yönet - Ankara Sanayi Odası

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketlere Getireceği Yenilikler Ve Bu Çerçevede Şirket Yönet


Tarihi     : 13.05.2008
İşareti    : 5/5000 – 2254
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr