Yeni Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Uygulamaları - Ankara Sanayi Odası

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Uygulamaları

Tarihi     : 13.10.2011
Yanıt      : muhasebe@aso.org.tr
  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası tarafından alınan  yazıda,   eğitim faaliyetleri çerçevesinde, 20 Ekim 2011 Perşembe günü saat 14:00’ te  AYMMO Konferans Salonunda Prof. Dr. Nejat BOZKURT ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ’ in  “Yeni Türk Ticaret Kanunu, Finansal Raporlama Standartları ve Bağımsız Denetim Uygulamaları” konulu konferansa konuşmacı olarak katılacakları toplantının Odamız üyelerine duyurulması istenmiştir. Bilgilerinize duyurulur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası