Yeni Tip Uyku Tulumu ve Tek Kişilik Çadır - Ankara Sanayi Odası

Yeni Tip Uyku Tulumu ve Tek Kişilik Çadır

Tarihi     : 10.02.2009
İşareti    : 5/5000
698
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, K.K.K.lığı tarafından geliştirilen “Yeni Tip Uyku Tulumu” ve “Tek Kişilik Çadır” teknik şartnamelerinin incelenerek üretebilirlik teyitlerinin alınması amacıyla, Yeni Tip Uyku Tulumu için 12 Şubat 2009 tarihinde Saat 10:00’da MSB ARGE ve Tekno. D. Bşk.lığı Korg. Lütfi AKDEMİR Toplantı Salonunda, Tek Kişilik Çadır için 13 Şubat 2009 tarihinde Saat 10:00’da ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı Korg. Lütfi AKDEMİR Toplantı Salonunda olmak üzere çalışma toplantılarının icra edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Konularla ilgili üretim yapan firmalar belirtilen tarihlerde yapılacak olan toplantılara firmalarını temsil etmek üzere yetkili personelin firma yetki belgesi, imza sirküleri ve firma kaşesi ile birlikte katılımının sağlanması ve toplantıya katılacak personel bilgilerinin 10 Şubat 2009 tarihine kadar MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı’na ( Adres: İnönü Bulvarı, Merasim Sok. Yücetepe/ANKARA, Tel: 0 312 410 61 61, Faks:0 312 417 54 88) bildirilmeleri hususunubilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası