Yeni Psikoaktif Maddeler - Ankara Sanayi Odası

Yeni Psikoaktif Maddeler

Tarihi  : 14.05.2015
İşareti : 4/5000-1172
İrtibat : teknik@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan ekli yazıda psikoaktif maddelerin 2313 sayılı “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun” kapsamına alındığı ve bu maddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, yurtiçi dağıtımı ve satışının Bakanlıkların iznine tabi olduğu belirtilmektedir.
 
Bakanlık yazısı ve yeni psikoaktif maddeler listesi ekte gönderilmiştir.
 
 
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası