Yeni Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği Kısa Özeti - Ankara Sanayi Odası

Yeni Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği Kısa Özeti

    8 Mayıs 2014

Tarihi : 06.05.2014
İşareti : 
4/5000-1527
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz
 
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yüyürlüğe giren yeni Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği’ne ait kısa özet açıklamalar ektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası