“Yeni Kalkınma Döneminde Spor ve Turizm” Uluslararası Fuar ve Konferansı - Ankara Sanayi Odası

“Yeni Kalkınma Döneminde Spor ve Turizm” Uluslararası Fuar ve Konferansı

Tarihi :  01.04.2011
İşareti : 5/5000 – 1103
Yanıt : dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; 12 – 14 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Aşkabat’ta, Türkmenistan Devlet Turizm ve Spor Komitesi tarafından, “Yeni Kalkınma Döneminde Spor ve Turizm” adlı Uluslararası Fuar ve Konferansın düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, sözkonusu fuarın, Türkmenistan Hükümeti’nin resmi bir faaliyeti olmasının yanı sıra, turist ve tur operatörleri açısından gerçekleştirilen en büyük etkinlik olduğu ve turizm, spor ve turistik tesislerin inşası sektörlerinde faaliyet gösteren organizasyonlara yönelik düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin detaylı bilgi www.tourism-sport.gov.tm web sitesinden temin edilebilmektedir. Ayrıca, konu ile ilgili olarak +99312-39-76-06/39 00 65/35 47 77 no’lu telefon numarasından veya turkmentour@online.tm eposta adresinden de bilgi alınabilinmektedir.   
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası