Yeni Ekonomi Programı’nı Değerlendiren Özdebir:
“Kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik model ortaya konuldu”

    20 Eylül 2018

Bugün açıklanan “Yeni Ekonomi Programı”nı değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Ülkemizin gelecek 3 yıllık projeksiyonu belli oldu. Kontrollü ve ekonomik gerçekliklere uygun bir makroekonomik model ortaya konuldu. Program, mevcut dinamikleri sürdürebilir hale getirirken, bunu gerçekleştirmek içinde güçlü maliye politikasıyla desteklendiğini görüyoruz“ dedi.

“Kur, faiz ve enflasyon sarmalının, ülke ekonomisine getirdiği maliyetin, bu programla birlikte aşılacağını düşünüyorum” diyen Özdebir, “Özellikle kamu harcamalarında kısıtlanmaya gidileceği ve yüksek maliyetli projelere başlanmayacağına ya da devam edenlerin erteleneceğine yönelik açıklamalar, piyasada rahatlatıcı etki ortaya çıkaracaktır. Özellikle bu uygulamayla sağlanacak kamu tasarrufunun, kaynak yaratma açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Programda, bankacılık sektörünün güçlü yapısının sürdürülmesi ve reel sektörü destekleme yönünde devamlılığının sağlanmasının temel amaç olarak ortaya çıktığını belirten Özdebir şunları söyledi:

“Bu anlamda, reel sektörün finansal piyasalarla ilişkisi göz önüne alındığında, mevcut borçlanma maliyetlerinin aşağı çekilmesi yönünde etkinliği arttırarak, ekonomide bir ivme kazanacağını düşünüyorum. Kaynak sıkıntısının yaşandığı ülkemizde,  özellikle döviz akışını sağlamaya yönelik alınan tedbirler, döviz kurlarındaki volatilitenin normalleşme eğilimine girmesini sağlayacağı aşikardır. Türk Lirasına olan güven artacak, bu güven artışı bütün makroekonomik değişkenleri olumlu etkileyerek, ekonomimiz yeniden dengelenme ve ayarlama sürecine girecektir. Dengelenme, disiplin ve değişim, ana temeli üzerine oturtulan programla, ekonomimizin sürdürülebilir bir model algısıyla, yeniden bir dengelenme sürecine gireceğini düşünüyorum”